In Vietnamese culinary culture, fish sauce plays an extremely important role. Not only is a spice in a warm kitchen, fish sauce is symbolizing the soul of the countryside in the minds of every expatriate child. Overcoming the competition of industrial sauce, SASCO’s Phu Nhi fish sauce still retains the traditional production method to create a delicious product line with high protein naturally. Phu Nhi fish sauce is chosen by gourmets because of its unique taste thanks to the fresh fish source of Phu Quoc waters, meticulous meticulous ways, from choosing anchovy material, how to stirring water, treating the degree salty, draw … so that the highest quality. Overcoming the rigorous standards of the “fastidious” markets such as the US, Japan, Germany, Taiwan, Hong Kong, … Phu Tho fish sauce has been devoted to building and improving competitiveness for trade. Vietnamese brand in the market and preserving the long-standing traditional values ​​of Vietnam.

certification achieved

(Certification of Phu Nhi fish sauce from 2000 – 2019

Distribution System

Domestic Sales Points

Photo gallery

customer feedback

Rất hài lòng với sản phẩm nước mắm Phú Nhĩ. Là thứ nước chấm không thể thiếu trên bàn ăn của mỗi gia đình Việt.

NGUYỄN HỒNG ĐÀO / Hồ Chí Minh

Nước mắm rất ngon, mùi thơm dịu, có thể dùng nêm nếm được với mọi loại đồ ăn truyền thống.

MỸ HOA / Hồ Chí Minh

Tôi có thói quen tìm kiếm trên mạng internet những sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho gia đình, và nước mắm Phú Nhĩ là một trong số đó

HOÀNG VIỆT HÀ / Hồ Chí Minh

Đã tin dùng nước mắm Phú Nhĩ được gần 10 năm và chưa hề có ý định chuyển qua loại nước mắm nào khác.

HOÀI NAM / Hồ Chí Minh